Politika privatnosti

Politika privatnosti

HORISEN Solutions je softverska kompanija orijentisana ka proizvodima i specijalizovana za inženjering proizvoda za telekomunikacione i marketinške usluge. Nudimo vam priliku da se bavite svojim klijentima, oglašavate svoje usluge ili se povežete sa svojom bazom fanova na više načina. Ovom Politikom privatnosti želimo da vas informišemo o našim politikama u vezi sa prikupljanjem, korištenjem, obelodanjivanjem i zaštitom informacija. Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve naše internet stranice, mobilne funkcije, funkcije poruka i glasovne funkcije, aplikacije i druge interaktivne funkcije ili usluge povezane sa njima.

Teme o kojima će biti reči u ovoj Politici privatnosti su navedene u nastavku:

  • Informacije koje sakupljamo direktno od vas
  • Informacije koje dobijamo od naših klijenata
  • Kako delimo informacije
  • Bezbednost vaših podataka
  • Pristup vašim informacijama, ispravke i pravo na zaborav
  • Legalno presretanje komunikacija i period zadržavanja
  • Kolačići i analitika
  • Naša politika prema deci
  • Izmene u našoj Politici privatnosti
  • Kako da nas kontaktirate

Informacije koje sakupljamo direktno od vas – HORISEN Solutions kao Rukovalac

Kada sakupljamo određene podatke o ličnosti direktno od vas, mi delujemo kao Kontrolor podataka. Ovde možete videti kako, za koje svrhe i koje podatke o ličnosti sakupljamo od vas: kada popunite naše kontakt formulare, prijavite se na naš Newsletter, kontaktirate nas direktno ili se registrujte na naše usluge. U odeljku koji razmatra sigurnost vaših podataka možete saznati gde mi čuvamo i kako štitimo vaše podatke. U svim ovim situacijama, posvećeni smo garantovanju sigurnosti i odgovarajuće upotrebe vaših podataka.

Kontaktni formulari

Kada popunite naš kontakt formular na bilo kojoj HORISEN-ovoj internet stranici, bilo da nam postavili pitanje o našim proizvodima ili kako biste zatražili opoziv ili ponudu, prosleđujete nam svoje podatke o ličnosti kao što su: e-mail adresa, ime, prezime i sl. Ove podatke koristićemo samo kako bismo vam dali odgovarajući odgovor i pružimo adekvatne informacije o našim proizvodima. U zavisnosti od predmeta vašeg zahteva, možemo da zatražimo od vas da popunite dodatna polja, kao što je ime kompanije, kako bismo bili sigurni da ste legitimni potencijalni klijent.

Newsletter

Ukoliko želite da se pretplatite na naš Newsletter, moraćemo da dobijemo vašu e-mail adresu. Koristićemo vašu e-mail adresu kako bismo vam slali naše Newsletter informacije i pružili odgovarajuće informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i da vas obavestimo o svim novostima koje bi mogle biti od interesa za vas kao našeg pretplatnika.

Direktan kontakt

Kada zatražite pomoć našeg tima za korisničku podršku ili direktno stupite u kontakt sa nama na bilo koji način, možemo sakupiti i sačuvati kontakt informacije koje ste naveli (obično vaše ime i e-mail adresu), kao i informacije o vašoj upotrebi naših usluga tako da možemo na odgovarajući način da odgovorimo na upite. Takođe ćemo čuvati korespondenciju i sve srodne informacije.

Registracija na naše servise

U procesu kreiranja vašeg naloga sakupljamo i čuvamo vaše podatke o ličnosti koji se tada vežu za vaš korisnički nalog. Naš tim za korisničku podršku vodi i upravlja ovim procesom. Za potrebe rešavanja i provere sigurnosnih pitanja, u slučaju da dođe do nekog problema, pratimo i promene koje ste uneli u svoj nalog tokom korišćenja naših usluga. Kada kreirate ili potvrdite aktivaciju svog naloga na bilo kojoj od naših internet stranica, sakupićemo i sačuvati vaše podatke o ličnosti kako bismo vam pružili traženu uslugu. Svi prikupljeni podaci će se koristiti samo kako bismo vam pružili određenu uslugu i odgovarajuću podršku.

Usluge medijske agencije – Wictory

Wictory, član grupe HORISEN GROUP, takođe deluje kao medijska agencija i pruža usluge kontrole digitalnog oglašavanja preko Google Adwords, Bing, Facebook i drugih kanala. Štaviše, Wictory organizuje i održava radionice za mala i srednja preduzeća sa ciljem da ih podrži u growth hacking-u i digitalnoj transformaciji. U slučaju da ste zainteresovani za naše usluge, stupite u kontakt sa nama putem e-maila, telefona ili preko kontakt formulara na našoj internet stranici. Potrebni su nam vaši podaci o ličnosti kako bismo podelili našu ponudu sa vama, a potom i napravili ugovor. U ovu svrhu koristimo samo podatke koje ste dostavili u kontekstu vašeg zahteva za uslugu, koji uključuje, u normalnom slučaju, ime kompanije, adresu, kontakt osobe, telefonske brojeve, e-mail itd.

Svi Ad-nalozi i analitički alati kreirani su u saradnji sa vama. Vi ili vaša kompanija ste vlasnik ovih naloga. Mi koristimo podatke iz ovih alata samo kako bismo kontrolisali ove naloge i kreirali i delili izveštaje i analize sa vama. Svi ovi podaci će biti sačuvani u zaštićenom skladištu podataka i neće se koristiti u druge svrhe. Potrebni su nam vaši podaci o ličnosti kako bismo podelili našu ponudu sa vama, a potom i napravili ugovor. Dalje, koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo održavali kontakt radi tekuće podrške, kao i da delimo izveštaje i analize sa vama. Sve ove informacije o vama i vašoj kompaniji čuvaju se u zaštićenom digitalnom dokumentu, a svi potpisani ugovori se čuvaju fizički u zaključanom ormaru.

Prijave za posao i HR

Svaki put kada se prijavite za poziciju u HORISEN Solutions-u, mi sakupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše podatke o ličnosti, uključujući: vašu e-mail adresu, ime, prezime i informacije u CV-u, tokom perioda procesa selekcije. Podaci o ličnosti koje ste nam poslali, bilo koristeći naš obrazac za prijavu ili slanjem svoje prijave na našu e-mail adresu za prijavu za posao, koristiće se samo za svrhe potencijalnog zapošljavanja. Nakon završetka procesa selekcije, mi ćemo vam čuvati vaše podatke tokom šestomesečnog perioda u slučaju da se otvori druga pogodna pozicija za vas. Nakon tog perioda vaši podaci o ličnosti će biti izbrisani iz naših sistema. Mi takođe sakupljamo i čuvamo podatke o ličnosti naših zaposlenih, kako na našim serverima, tako i u štampanoj formi zbog zakonskih obaveza.

Informacije koje dobijamo od naših klijenata – HORISEN Solutions kao Obrađivač

U skladu sa našim Ugovorom o zaštiti podataka, mi obrađujemo podatke o ličnosti dobijene od naših klijenata samo kako bismo pružili tražene usluge i odgovarajuću podršku. U ovim slučajevima, mi delujemo kao Obrađivač podataka. Naši korisnici su Kontrolori podataka i oni su nam učinili dostupnim podatke o ličnosti koje su zakonito prikupili kao što je regulisano u našim Uslovima korišćenja. Za pružanje Bulk SMS, Winning, Voting, MNP, SMS Collector/Reply i IVR usluga, nama su potrebni i obrađujemo samo telefonske brojeve subjekata podataka. Dodatni podaci o ličnosti (ime, prezime, e-mail adresa, adresa itd.) mogu se dobiti i obraditi za usluge iCard i nGage. Mi čuvamo i obrađujemo podatke o ličnosti naših klijenata u našem data centru u Cirihu sertifikovanom prema ISO 27001 i PCI DSS i ne prenosimo nikakve podatke izvan područja EEP, osim ako naš klijent ne zatraži posebno za podatke o ličnosti za koje je odgovoran.

Kako delimo informacije

U nekim slučajevima, možemo da delimo podatke o ličnosti i informacije koje smo prikupili ili obili od naših klijenata, kako je opisano u prethodnim odeljcima ove Politike. U ovom delu pružamo vam informacije o tome u kojim slučajevima i kome pružamo podatke o ličnosti i šta radimo kako bismo održali privatnost deljenih podataka.

HORISEN GROUP

HORISEN GROUP je grupa kompanija koje obrađuju ili sakupljene ili podatke o ličnosti klijenata, radi pružanja zajedničkih usluga. Članovi HORISEN GROUP primenjuju iste mere sigurnosti i privatnosti informacija prateći prakse sigurnosti i privatnosti iz ISO 27001 ISMS i GDPR. Podaci o ličnosti naših klijenata koje obrađuje bilo koji član grupe čuvaju se i obrađuju u Interoute Managed Services data centru u Švajcarskoj (sertifikovan prema ISO 27001 i PCI DSS). Kao što je navedeno u Ugovoru o zaštiti podataka, u svakom slučaju kada je jedan član grupe potpisao Ugovor sa klijentom, ostali članovi grupe smatraju se podugovorenim obrađivačima tog člana grupe. Spisak članova HORISEN GROUP dat je na našoj internet stranici www.horisen.com/en/horisen-group.

Naši podugovarači

Postoje slučajevi u kojima koristimo usluge kompanija trećih lica koje su na neki način uključene u obradu podataka o ličnosti. Spisak ovih podugovarača dat je na našoj internet stranici www.horisen.com/en/sub-contractors. Ove kompanije obrađuju samo podatke o ličnosti koje smo prikupili i ne obrađuju podatke o ličnosti naših klijenata. Ako nam dostavite svoje podatke o ličnosti, možemo da koristimo neki softver ili uslugu podizvođača, i u ovim slučajevima, mi smo Kontrolori podataka (slučajevi opisani u prethodnom odeljku), a podizvođači deluju kao Obrađivači podataka. HORISEN Solutions se pridržava dužnost pažnje u vezi sa praksama sigurnosti informacija i usklađenošću zaštite podataka kod svih podizvođača i zahteva od svakog da se pismeno obaveže (Ugovor o zaštiti podataka) u pogledu svojih sigurnosnih kontrola i važećih propisa za zaštitu podataka o ličnosti.

Zakonski zahtevi i bezbednost

Mi možemo da prenesemo i obelodanimo informacije, uključujući lične informacije i informacije o korišćenju i identifikator vašeg uređaja (uključujući i IP adresu) trećim licima kako bismo poštovali zakonsku obavezu: kad u dobroj veri smatramo da ih zakon zahteva; na zahtev državnih organa koji sprovode istragu; kako bismo potvrdili ili primenili naše Uslove korišćenja ili druge primenljive politike; kako bismo reagovali na hitan slučaj; ili na drugi način zaštili prava, imovinu, bezbednost ili sigurnost trećih lica, korisnika naših usluga ili javnosti. Takođe možemo da koristimo identifikatore uređaja za identifikaciju korisnika i to možemo uraditi u saradnji sa vlasnicima autorskih prava, provajderima internet usluga, provajderima bežičnih usluga ili policijom, po sopstvenom nahođenju. Takva obelodanjivanja mogu se obaviti obaveštenja dostavljenog vama.

Promena vlasništva ili kontrole

HORISEN Solutions zadržava pravo obelodanjivanja i prenošenja korisničkih informacija, uključujući lične informacije, u vezi sa korporativnim merdžerima, konsolidacijom, restrukturiranjem, prodajom određene akcije i / ili imovine, ili drugim korporativnim promenama, uključujući, bez ograničenja na, u toku bilo kojeg postupka pridržavanja dužnosti pažnje.

Sigurnost vaših podataka

Preuzimamo mere predostrožnosti kako bismo zaštititili vaše informacije. Kada podnesete lične podatke putem internet stranice, vaše informacije su zaštićene kako onlajn tako i oflajn. Dok koristimo enkripciju da zaštitimo osetljive informacije koje se šalju na mreži, takođe štitimo vaše podatke van mreže. Samo zaposleni kojima je potrebna informacija za obavljanje određenog posla (na primer, obračun ili korisnički servis) dobijaju pristup ličnim podacima. Računari/serveri u kojima čuvamo lične podatke čuvaju se u sigurnom okruženju.

Mi sprovodimo tehničke i organizacione mere sigurnosti za zaštitu podataka o ličnosti pre obrade bilo kakvih podataka o ličnosti i dodatne sigurnosne mere koje su međusobno dogovorene sa našim klijentima. HORISEN Solutions usvaja sigurnosne mere, uključujući enkripciju, pseudonimizaciju, otpornost sistema za obradu i bekap podataka o ličnosti kako bi mogao da ponovo uspostavi sistem.

Sigurnost i privatnost naših informacija, uključujući podatke o ličnosti kao važna informaciona sredstva, grade se i zasnivaju na našim politikama i procedurama sigurnosti podataka i primenjenim merama u skladu sa ovim dokumentima. Sve organizacione i tehničke mere se primenjuju u skladu sa standardom ISO 27001 i GDPR-om.

Pristup vašim informacijama, ispravke i pravo na zaborav

Imate pravo da zatražite kopiju informacija koje posedujemo o vama. Ukoliko želite primerak svojih podataka o ličnosti koje čuvamo, gde ih čuvamo i kako ih koristimo, pošaljite nam zahtev. Možda ćemo naplatiti izvesnu nisku naknadu za ovu uslugu. Želimo da se uverimo da su vaši lični podaci tačni i ažurirani. Možete nam tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje smatrate netačnim ili da iskoristite svoje pravo na zaborav uzimajući u obzir legalnog presretanja. Takođe možete da se odjavite iz određenog kanala ili usluge koristeći opciju “Zahtev za odjavu” na našoj internet stranici ili možete poslati svoj zahtev našem Službeniku za zaštitu podataka slanjem e-maila na dpo@horisen.com. Zahteve koji se odnose na izmene ili brisanje podataka koje smo dobili od naših klijenata mora poslati taj klijent kako je opisano u našem Ugovoru o zaštiti podataka.

Legalno presretanje komunikacija i period zadržavanja

Trajanje obrade podataka koje smo dobili od naših klijenata ograničeno je na trajanje potrebno da izvršimo svoje obaveze u pogledu Ugovora o pružanju usluga između naših kompanija, osim ako se ne primenjuje zakonska obaveza. Naša obaveza u pogledu obrade podataka će se u svakom slučaju nastaviti sve dok podaci ne budu ispravno izbrisani ili vraćeni na zahtev našeg klijenta. U svrhu ispunjenja svoje zakonske obaveze, mi ćemo sačuvati podatke u periodu od šest meseci u odvojenoj, enkriptovanoj instanci, u slučaju zahteva za legalno presretanje. Ovo se odnosi i na bilo koji zahtev u vezi sa odjavom sa naših usluga koji smo dobili od bilo kojeg subjekta podataka. Njihovi korisnički nalozi će biti uklonjeni sa naših usluga, ali će se njihovi podaci čuvati dodatnih šest meseci na enkriptovanoj instanci, nakon isteka ovog perioda podaci biti trajno izbrisani iz naših sistema.

Kolačići i analitika

Kolačići su tekstualne datoteke postavljene u vaš računar da sakupe standardne informacije o logovanju na internet i ponašanju posetilaca. Ove informacije se koriste da bi se pratilo korišćenje internet stranice od strane posetilaca i sastavljali statistički izveštaji o aktivnostima na internet stranici. Možete da podesite pregledač da ne prihvata kolačiće ukoliko nisu po vašoj meri. Na našim stranicama koristimo kolačiće navedene u nastavku:

Vlasnici kolačića

Naziv kolačića

Vreme čuvanja

Svrha korišćenja

PHP session cookie

PHPSESSID

Session

The PHPSESSID cookie is native to PHP and enables websites to store serialized state data.

Matomo

_pk_id.1.a91e

1 year

These cookies are used by the analytics software Matomo to allow us to count page visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site

Matomo

_pk_ses.1.a91e

30 min

HORISEN Solutions

saved_lang

60 min

Save language of our visitors

Google Analytics

_ga

2 years

Helps to identify sessions of visitors

Google Analytics

_gid

1 day

Google Analytics

__utma

2 years

Google Analytics

__utmb

30 min

Helps to identify new visitors to the Site

Google Analytics

__utmc

Session

Google Analytics

__utmt_UA-47738979-13

10 min

Helps to throttle traffic rate for Google servers

Google Analytics

_gat_UA-47738979-13

6 months

Google Analytics

__utmz

1 min

Helps to identify the traffic source of visitors

Google

1P_JAR

1 month

Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes

Google Adwords

HSID

2 years

Provides information about the effectiveness of Google Adwords

Google Adwords

NID

6 months

Google maps

APISID

2 years

Google maps associated cookies are used to display a user-friendly map and location designations.

Google maps

SIDCC

3 months

Google maps

SSID

2 years

Google maps

SAPISID

2 years

Google maps

SID

2 years

Google Tag Manager

_dc_gtm_UA-66028946-1

1 min

These cookies collect information in an anonymous form. This includes the number of visitors to the site

LinkedIn

BizoID

6 months

LinkedIn Ad analytics

LinkedIn

bcookie

2 years

Browser ID cookie

LinkedIn

bscookie

2 years

Secure browser ID cookie

HORISEN Solutions

lidc

1 day

Used for routing

LinkedIn

UserMatchHistory

6 months

LinkedIn Ad analytics

Mi koristimo Google Analytics za merenje i procenu pristupa i saobraćaja na javnom delu sajta i kreiranje izveštaja o navigaciji korisnika za naše administratore sajta. Google posluje nezavisno od nas i ima sopstvenu Politiku privatnosti, koju mi preporučujemo da pregledate. Google može da koristiti podatke prikupljene putem Google Analytics kako bi procenio aktivnosti korisnika i posetilaca na našem sajtu. Za više informacija pogledajte Google Analytics Privacy and Data Sharing. Takođe koristimo Matomo koji nam pomaže da sakupljamo i analiziramo neke statističke podatke o našim korisnicima i pratimo ključne indikatore performanse kao što su: posete, ciljne stope konverzije, preuzimanja, ključne reči itd.

Primenili smo uslugu Matomo i kontrolišemo iaštitimo svaku analizu i podatke koje sakupljamo preko Matomo. Preduzimamo mere za zaštitu tehničkih informacija prikupljenih korišćenjem Google Analytics i Matomo. Sakupljeni podaci će se koristiti samo za analitiku i po principu ‘treba da zna’ za rešavanje tehničkih problema, administriranje sajta i identifikovanje preferencija posetilaca. U ovim slučajevima podaci će biti u obliku koji se ne može identifikovati. Ne koristimo nijednu od ovih informacija za identifikaciju posetilaca ili korisnika.

Naša politika prema deci

Usluge nisu namenjene osobama ispod 16 godina. Ne sakupljamo svesno lične informacije od dece ispod 16 godina starosti. Ukoliko postanemo svesni da nam je dete mlađe od 16 godina pružilo lične podatke, preduzećemo korake da obrišemo takve informacije. Ukoliko postanete svesni da nam je dete pružilo lične informacije, molimo kontaktirajte naše korisničke službe.

Izmene u našoj Politici privatnosti

HORISEN Solutions može s vremena na vreme da ažurira ovu politiku i sve promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja. Obaveštavaćemo vas o značajnim promenama u načinu na koji tretiramo lične informacije slanjem obaveštenja na primarnu e-mail adresu naznačenu u vašem nalogu ili postavljanjem istaknutog obaveštenja na našoj stranici. Međutim, mi ćemo koristiti vaše lične podatke na način koji je u skladu sa Politikom privatnosti koja važi u trenutku kada ste podneli informacije, osim ako ne pristanete na novu ili revidiranu politiku.

Kako da nas kontaktirate

Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi sa ovom Politikom, svojim podacima o ličnosti ili izborima davanja saglasnosti. Ako imate bilo kakve brige, pitanja ili žalbe u vezi sa ovom Politikom ili svojim podacima o ličnosti, možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka u HORISEN Solutions-u slanjem e-maila na adresu dpo@horisen.com.